7 kľúčových tipov pre správnu tvorbu grafiky na veľké reklamné plochy

Pre správne nastavenie našich kampaní vytvárame grafický návrh kreatívne, no zároveň vizuálne jednoducho, prehľadne a čitateľne. Tieto atribúty by sme mali spĺňať vzhľadom na fakt, že náš vizuál bude videný z veľkej vzdialenosti, vo vonkajšom prostredí a v len určitý čas.

1, Jednoduchosť vášho reklamného posolstva: stručne, jasne a výstižne
Vytvorme naše reklamné posolstvo jasné, stručné a výstižné. Je naše posolstvo viditeľné, čitateľné z diaľky? Je jeho idea zrejmá a jasná ihneď a zaujala pozornosť nezaujatého diváka? Overme si tieto otázky jednoducho na Testeri Plôch.

Dobrý príklad 2, Produkt, posolstvo, kontakt ako dominantné prvky vizuálu
Celkový layout našej reklamy musí spĺňať určité kritéria hierarchie rozmiestnenia vizuálnych prvkov. Pričom dominantnými prvkami plochy by mali byť: najdôležitejšie posolstvo – produkt, podporná správa – čo tým chceme povedať, praktická informácia – značka a odkaz na ňu.

Dobrý príklad 3, Kompozícia / Layout: jednotný vizuálny prúd, hierarchia posolstva
Príliš veľa informácií, textu, či nejasných obrázkov na jednej ploche nemá účinok, aký by sme očakávali. Skôr pôsobí preplnene a nelogicky a pozorovateľ musí „lúštiť“ dané posolstvo, čo predlžuje reakčný čas, ktorého je málo. Tiež môže nastať situácia, kedy nemá pozorovateľ záujem o jeho ďalšie skúmanie.

Dobrý príklad 4, Typografia: dbajme na čitateľnosť, veľkosť a druh písma
Pre rýchlejšie prečítanie nášho posolstva používajte ľahko čitateľný typ písma (nie ozdobné, zhustené typy písma), bold fonty môžeme použiť pre zvýraznenie posolstva. Pri vete používajme veľké písmená len na prvých slovách.

Dobrý príklad nájdeme v poslednom riadku tabuľky 5, Základom správnej čitateľnosti vizuálov je voľba farieb, práca s farebným kruhom, kontrast
Nezabúdajme, vizuál by mal byť videný z veľkej diaľky, za každého počasia a teda aj v rôznych podmienkach naturálneho osvetlenia (okrem umelého osvetlenia). A či už bude vonku pochmúrne, hmlisto, šero, alebo naopak slnečno, vždy musíme prihliadať na správne nastavenie kontrastu

Čím vyšší kontrast, tým viditeľnejšie posolstvo.

6, Kontrola grafiky pred zadaním do tlače – živá ukážka grafiky na Testeri Plôch
- uistite sa, že značka nášho klienta je čitateľná
- optimálne množstvo použitých slov na grafike spolu je 10, z toho 5 v nadpise
- berme do úvahy veľkosť písma: aby sme vedeli zaujať čo možno najviac potencionálnych klientov
- overme si, či je náš vizuál čitateľný, pochopiteľný počas riadenia vozidla
- ako rýchlo vieme prečítať naše posolstvo?

7, RADA NA ZÁVER: Odtestujme si náš vizuál na Testeri Plôch
A presvedčíme sa, ako bude naša grafika viditeľná v meste, mimo mesta okoloidúcimi pozorovateľmi, potencionálnymi zákazníkmi, našimi klientmi.

Cenná rada na úplný záver:
Potrebujete zabezpečiť veľkoplošnú digitálnu tlač a tiež osadenie vizuálov? Imagewell je spoľahlivým a overeným dodávateľom s vyše dvanásť ročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Pre viac informácií kliknite na www.imagewell.eu